Ceny zabiegów łącznie z konsultacją.
Usunięcie zmiany skórnej do 10mm, znamię barwnikowe, brodawka, włókniak, kurzajka
Wrastające paznokcie
Usunięcie (wyłuszczenie) kaszaka, tłuszczaka
Korekta blizny 1cm
Badanie histopatologiczne

.
300 zł, każda następna 100zł
od 400 zł
od 400 zł
200 zł
od 50 zł